Vluchtelingenwerk regio Lier

Woonhulp voor Vluchtelingen zoekt dringend huurwoningen

Vorig jaar zagen we in België een verhoogde aankomst van asielzoekers die op de vlucht zijn voor vervolging of oorlog in hun thuisland. Omdat het verwerken van asielaanvragen lang kan duren, werden in alle Vlaamse gemeenten opvangplaatsen ingericht. Ook jouw gemeente vangt asielzoekers soms maandenlang op in afwachting van hun erkenning als vluchteling.

Wie een positief antwoord krijgt mag in België blijven, maar dan begint de klok te tikken. Vanaf het moment van hun erkenning moeten vluchtelingen hun opvangplaats binnen de twee maanden verlaten en een huurwoning vinden.

Vele vluchtelingen blijven graag in hun gastgemeente wonen. Ze hebben er hun leven al voor een stukje opgebouwd en hun kinderen gaan er al een tijdje naar school. Velen slagen er echter niet in om binnen de twee maanden een huurwoning te vinden. Hun sociale netwerk is nog zeer klein, ze leren nog maar net Nederlands en de reeds lang aanslepende woningnood in Vlaanderen versterkt de discriminatie door verhuurders. Een aantal vluchtelingen, waaronder ook gezinnen met kinderen, kwamen zo al terecht in de daklozenopvang of worden tijdelijk door vrienden opgevangen in véél te kleine woningen.

Hoe kan jij ons helpen?

Zeer eenvoudig. Informeer je vrienden, kennissen en familie over de dringende woonnood van erkende vluchtelingen en ga samen op zoek naar hun nieuwe thuis.

  • Ken je iemand wiens woning te huur staat, of ken je verhuurders die binnenkort verhuizen en wiens woning vrij komt? Vraag aan de eigenaars of zij bereid zijn hun woning te verhuren aan erkende vluchtelingen.
  • Sommige eigenaars twijfelen er aan om rechtstreeks te verhuren aan erkende vluchtelingen. Vraag hen of ze bereid zijn hun woning te verhuren via een Sociaal Verhuurkantoor. SVK’s huren woningen conform de Vlaamse Wooncode en onderverhuren deze aan kwetsbare huurders. Zij nemen de verantwoordelijkheid van het verhuren volledig van de huiseigenaar over en staan garant voor de maandelijkse huur en de staat van de woning na aloop van het contract. In ruil voor hun diensten vragen zij een huurprijs lichtjes onder de marktwaarde.
  • Ken je iemand wiens woning leeg staat? Onze vzw Mondiale Werken Regio Lier huurt leegstaande huizen, doet indien nodig kleine herstellingen en onderverhuurt nadien de woning aan erkende vluchtelingen. Heb je een solidaire huiseigenaar gevonden? Geef ons een seintje en wij nemen contact met hen op voor een vrijblijvende kennismaking

Neem Contact op